Mes patyrusių specialistų komanda visada pasiruošę Jums padėti...

 Atvažiuokite su turimais dokumentais ir mes padėsime...
 

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Kadastriniais (geodeziniais) matavimais:

  • nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės,
  • apskaičiuojami tų žemės sklypų plotai ir statinių geometriniai parametrai,
  • kartografuojami žemės naudmenų kontūrai,
  • pažymimi žemės naudojimo apribojimai ir servitutai,
  • parengiamas žemės sklypo planas,
  • sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla,
  • atliekami statinių kampų žymėjimo darbai.

Žemės sklypo kadastriniams matavimams atlikti būtina pateikti šiuos dokumentus:

- žemės sklypo kadastro pažymėjimą (žemės sklypo teisinę registraciją),

- preliminarų arba detalųjį sklypo planą,

- statinių, esančių šiame sklype (jei tokie yra), kadastro pažymėjimą.


Kreipkitės ir mes pasiūlysime kvalifikuotą ir operatyvią paslaugą.