Mes patyrusių specialistų komanda visada pasiruošę Jums padėti...

 Atvažiuokite su turimais dokumentais ir mes padėsime...
 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas:

- padalijant žemės sklypus

- atidalijant žemės sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės teise turimo žemės sklypo;

- sujungiant tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną sklypą;

- formuojant naujus valstybinės žemės sklypus;

Planavimo organizatorius Žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui pateikia prašymą, leisti rengti projektą. Prie prašymo pridedamos numatomų pertvarkyti žemės sklypų planų kopijos ir dokumentų, patvirtinančių žemės sklypo, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, kopijos.


Kreipkitės ir mes pasiūlysime kvalifikuotus specialistus su kuriais bendradarbiaujame.